Dotacje w ramach V Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania -2022”

Gmina Łąck otrzymała dotacje w ramach V Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania -2022” dla jednostek z terenu powiatu płockiego finansowanego/ współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego.
„Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dofinansowano ze środków powiatu płockiego”
„Zakup sprzętu ratowniczego/wyposażenia dofinansowano ze środków powiatu płockiego”
„Zakup umundurowania dofinansowano ze środków powiatu płockiego”
„Szkolenia specjalistyczne dofinansowane ze środków powiatu płockiego”
„Remont pojazdów i sprzętu wykorzystywanych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, dofinansowanych ze środków powiatu płockiego”
„Zakup sprzętu przeznaczonego do zwalczania skutków epidemii koronawirusa dofinansowano ze środków powiatu płockiego”
„Zakup wyposażenia przeznaczonego do zwalczania skutków epidemii koronawirusa dofinansowano ze środków powiatu płockiego”