Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Płocka i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego- ankieta

Na prośbę Urzędu Miasta Płocka, na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Płocka i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego zamieszczamy ankietę. Będzie ona dostępna do wypełnienia do 4 lipca. Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvQqn1hNrE-gDULaXNwWu6haBqbyYObBW1W8_Kz-BXE1k6Nw/viewform