Ankieta badająca zapotrzebowanie w gminie Łąck na opiekę w żłobku

Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym ze stworzeniem szerokiego wachlarza profesjonalnej opieki nad Waszymi dziećmi, rozważam utworzenie żłobka na terenie Naszej gminy w miejscowości Zaździerz, dlatego uprzejmie proszę o wypełnienie krótkiej ankiety, która będzie pomocna i przybliży decyzję, co do potrzeby utworzenia pierwszej tego typu placówki na terenie Naszej gminy.
Zgodnie z ustawą o Opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku (Dz.U z 2022 poz. 1324 t.j.), opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 rok życia. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
W związku z tym, zwracam się do Państwa z prośbą o pobranie i wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej poniżej oraz dostarczenie jej do Urzędu Gminy osobiście, pocztą lub przesłanie w formie skanu czy zdjęcia na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminalack.pl do dnia 19 sierpnia br. Ankieta jest również dostępna u sołtysów oraz radnych, a także w Urzędzie Gminy.

Zbigniew Białecki, Wójt Gminy Łąck