Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania diagnozy obszaru LGD Aktywni Razem

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców GMINY ŁĄCK, na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania diagnozy obszaru LGD AKTYWNI RAZEM w celu pozyskania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego PROW na lata 2023-2027. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 września 2022r. (wtorek) o godz. 1600 w Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu, Podlasie 19, 09-520 Łąck.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem spotkania w celu potwierdzenia uczestnictwa, pod nr tel. 24 276 61 33, e-mail aktywni.razem@wp.pl