Komunikat dotyczący dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Łąck

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, oraz wytycznymi Wojewody Mazowieckiego, w związku z informacjami dotyczącymi walk w rejonie Zaporowskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie informujemy, że na terenie Gminy Łąck utworzonych zostało 6 punktów wydawania preparatu jodku potasu.
Podkreślić należy, że w chwili obecnej jest to działanie o charakterze prewencyjnym, albowiem aktualnie nie występuje zagrożenie skażeniem radiacyjnym. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.
Na chwilę obecną dystrybucja jodku potasu NIE JEST PROWADZONA.

Informujemy, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.
Jodek potasu będzie wydawany dopiero po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu na terenie Gminy Łąck:

 1. Hala Sportowa w Łącku, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
  Miejscowości: Łąck, Ludwików, Wola Łącka,
 2. Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Łącku Filia w Grabinie, ul. Łącka 37, 09-520 Łąck
  Miejscowości: Grabina, Nowe Rumunki,
 3. Budynek po „Zielonej Szkole” w Sendeniu Małym 2/2, 09-520 Łąck
  Miejscowości: Sendeń Duży, Sendeń Mały,
 4. Budynek OSP w Zdworzu 45, 09-520 Łąck
  Miejscowości: Zdwórz, Zofiówka,
 5. Budynek OSP w Zaździerzu 32/1, 09-520 Łąck
  Miejscowości: Zaździerz, Wincentów, Koszelówka, Matyldów
 6. Przedszkole w Podlasiu 19, 09-520 Łąck
  Miejscowości: Kościuszków, Władysławów, Korzeń Królewski, Podlasie, Antoninów, Korzeń Rządowy.