Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka

W ramach konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka zapraszamy wszystkich mieszkańców do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategicznej Oceny Odziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka.

Udział w konsultacjach możliwy będzie poprzez:

  • wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego do dnia 28 kwietnia br. na stronach internetowych JST wchodzących w skład MOF Płocka.
  • udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia br. o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka.
    Uwagi i wnioski można zgłaszać:
  • w wersji elektronicznej wypełniając formularz konsultacyjny i wysyłając go na adres strategia@plock.eu
  • w wersji papierowej w siedzibach gmin
  • osobiście podczas spotkania konsultacyjnego
    Dokumenty do pobrania:


Zapraszamy do udziału!