Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku do właścicieli i zarządców placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji

W związku ze zbliżającym się okresem wypoczynku i urlopów, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o ciążących na właścicielach/zarządcach obiektów budowlanych – obowiązkach związanych z bezpieczeństwem użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.