Drób bez zamknięcia

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2023 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) przestaje obowiązywać nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu.