Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje o naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, o naborach wniosków: Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego (konkurs 1/2023) oraz Przedsięwzięcia 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy w zakresie ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ (konkurs 2/2023). Termin składania wniosków: 15 września – 29 września 2023. Więcej informacji: www.aktywnirazem.pl