Harmonogram wyborów sołtysów 2024

Poniżej harmonogram najbliższych zebrań, połączonych z wyborami sołtysów. Terminy kolejnych spotkań będą podawane na bieżąco.

Zapraszamy mieszkańców do udziału.