Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje i edukacja prawna

Od 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, która określa zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945, zwana dalej: „ustawą”).
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy, Powiat Płocki w 2024 roku, analogicznie jak w latach 2016-2023 prowadzić będzie cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.