Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci …

W dniu 30 września 2021 r. na terenie przy Szkole Podstawowej w Łącku miało miejsce odsłonięcie tablic poświęconych bohaterom podziemia antykomunistycznego, członkom Oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej ppor. Władysława Dubielaka

więcej informacji ..