„Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Łąck”

Na mocy umowy z dnia 13.09.2020r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Łąck otrzymała dotację w kwocie 22 000,00 zł  dla zadania pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Łąck”. W ramach zadania zutylizowane zostanie kolejne 80 ton wyrobów zawierających azbest pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy.