Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Do piątku 29 października Gmina Łąck prowadzi nabór deklaracji udziału w konkursie grantowym na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci, wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników PGR Łąck. W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów oraz dostęp do Internetu. To kolejny krok w walce z wykluczeniem cyfrowym wśród uczniów, realizowany dzięki funduszom unijnym w ramach programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Szansę na udział w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina ma rodzic/opiekun prawny zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich), które spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8) m.in.:

  • zamieszkuje miejscowość lub gminę gdzie niegdyś funkcjonowało PGR Łąck
  • jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR.

O grant dla Mieszkańców wystąpi Gmina Łąck.  Zapraszamy chętnych uprawnionych Mieszkańców do składania stosownych oświadczeń

Dokumenty należy dostarczyć do Sekretariatu Szkoły Podstawowej w Łącku w terminie od 21 do 29 października br. W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup sprzętu (komputer stacjonarny / laptop lub tablet) oraz dostęp do Internetu. Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr