Komunikat Starosty Płockiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Starosta Płocki informuje, że dzień 24.12.2021 r. jest dniem wolnym w urzędach, w których znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z odbiorem dnia wolnego za 25.12.2021r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą pracować w następujący sposób:
Punkt nr 1- nieodpłatna pomoc prawna – piątek Mała Wieś w dniach 3.12.2021- 31.12.2021 w godzinach 800-1300
(z wyłączeniem 24.12.2021r. punkt nieczynny)
Punkt nr 2- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – piątek Łąck w dniach 3.12.2021- 31.12.2021 w godzinach 800-1300
(z wyłączeniem 24.12.2021r. punkt nieczynny)
Punkt nr 3- nieodpłatna pomoc prawna – piątek Słupno dyżur za dzień 24.12.2021 r. odbędzie się 22.12.2021 r.
w godzinach 900-1300
Punkt nr 4- nieodpłatna pomoc prawna – piątek Wyszogród dyżur za dzień 24.12.2021 r. odbędzie się 23.12.2021 r.
w godzinach 900-1300