Ogłoszenie Wójta Gminy Łąck o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 w Gminie Łąck oraz projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łąck na rok 2022

http://uglack.bip.org.pl/id/662