Komunikat

Prosimy wszystkich mieszkańców Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy lub ich opiekunów o zgłaszanie się do Urzędu Gminy, pok. nr 1, z dokumentem tożsamości, celem ich rejestracji  w ewidencji. Ułatwi to kontakt oraz umożliwi naszą reakcję na ewentualne potrzeby tych osób.