Wypłata dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Urząd Gminy w Łącku informuje, że wnioski o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła są przyjmowane w budynku Urzędu Gminy, pokój nr 16, tel. 24-384-14-12