Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Łąck do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Łąck informuje o przystąpieniu Gminy Łąck do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić paliwo stałe w dwóch partiach: 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Sprzedaż odbywać się będzie w Gminnym Zakładzie Komunalnym. 
Wójt Gminy Łąck
/-/ Zbigniew Białecki
Podstawa prawna: art. 34. ust. 1 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U.2022.2236).