Komunikat GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje,
iż w związku ze zmianą siedziby Ośrodka, nie uległy zmianie numery telefonów:
Kierownik, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenia do programu czyste powietrze – (0-24) 384-14-28
Z-ca kierownika, świadczenia rodzinne – (0-24) 384-14-26
Główna Księgowa – (0-24) 384-14-02
Pracownicy socjalni, asystent rodziny – (0-24) 384-14-07