Informacja

W związku z licznymi postulatami mieszkańców, na wniosek sołtys Wsi Koszelówka, informuję, że w dniu 27 kwietnia br. o godz. 15.00, w Ośrodku Wypoczynkowym Zacisze Bis, odbędzie się spotkanie mieszkańców Koszelówki, którego tematem będzie obecność cudzoziemców w Ośrodku Wypoczynkowym Exploris, w związku w wykonywaną przez nich pracą zarobkową, w PKN Orlen.