Komunikat w sprawie dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że w związku z brakiem środków finansowych od Wojewody Mazowieckiego na wypłatę dodatków węglowych nie jest możliwe zrealizowanie wypłat w terminie wyznaczonym w ustawie tj. miesiąca od dnia złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego.